konkurs Altom Clinic 2022

Jesienny konkurs w Altom Clinic dobiegł końca.
Zwycięzcą została 𝐏𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐬𝐤𝐚, która otrzymała najwięcej polubień swojego zdjęcia.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do Altom Clinic


Jesienny konkurs fotograficzny.

Jesień, to kolorowy czas w którym mamy okazję chodzić na spacery a często też robić zdjęcia. Dlatego też, korzystając z jesiennej złotej aury zapraszamy do uczestnictwa w jesiennym konkursie fotograficznym.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 1. Zrób  autorskie jesienne zdjęcie na którym jesteś. Twoja twarz nie musi być w pełni widoczna jeśli chcesz pozostać anonimowy.
 2.  do 25.11.22 r. umieść zdjęcie pod postem konkursowym opublikowanym na naszym FB dnia 03.11.2022 r.
 3. Czekaj na polubienia od obserwujących lub znajomych. Im szybciej dodasz zdjęcie tym dłużej będzie ono widoczne dla wszystkich.
 4. Wygrywa ta osoba której zdjęcie zdobędzie najwięcej polubień przyznanych przez inni użytkowników facebook’a.
 5.  Umieść, czekaj i wygraj ZABIEG HIGIENIZACJI STOMATOLOGICZNEJ  Z WYBIELANIEM o wartości 600 zł

Ogłoszenie wyników: 01.12.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Klinika Stomatologiczna Altom Clinic, ul. Wojskowa 14/1, 62-003, Biedrusko, k. Poznania,  NIP: 972-132-43-35.
 2. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Organizator.
 3. Fundatorem nagrody- zabiegu Higienizacji z wybielaniem  metodą BlancOne Clic- jest Organizator.
 4. Konkurs ogłoszono dnia 03.11.2022.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.12.2022r.
 6. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie oraz jego warunki, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym  jesiennego zdjęcia na którym widnieje uczestnik do dnia 25.11.2022 r. do godziny 20.00, a użytkownicy Facebooka do dnia 01.12.2022 do godziny 20.00.
 4. Twarz uczestnika nie musi być w pełni widoczna, jeśli uczestnik konkursu chce zachować wizualną anonimowość.
 5. Zdjęcie musi być autorskie. Niedopuszczalne jest kopiowanie, używanie i modyfikowanie zdjęć które nie są własnością uczestnika konkursu.  
 6. Jedna osoba (profil na Facebook) może umieścić tylko jedno zdjęcie.
 7. Spośród osób, które umieszczą zdjęcie, organizator wyłoni zwycięzcę.
 8. Podstawą do wyłonienia zwycięzcy będzie największa liczba polubień danego zdjęcia które przyznają inni użytkownicy facebook’a oraz spełnienie zasad niniejszego regulaminu.
 9. Decyzje podjęte przez Organizatora co do przyznania nagrody są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 10. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie wiadomością wysłaną na Facebooku, oraz jego imię i nazwisko lub nick umieszczone zostanie w poście opublikowanym na profilu Altom Clinic rozstrzygającym wynik konkursu dnia 01.12.2022r.
 11. Organizator umieści też  informację o wygranej na swojej stronie internetowej oraz Instagramie.
 12. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce.
 13. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu związanym z organizacją konkursu.
 15. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest zabieg higienizacji zębów z wybielaniem  metodą BlancOneClic w gabinecie stomatologicznym Altom Clinic.
 2. Zabieg przeprowadzi jeden z pracowników  Altom Clinic.
 3. Termin zabiegu ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu.
 4. Po odbytej wizycie higienizacyjnej zwycięzca Konkursu umówiony zostanie na konsultację kwalifikującą do zabiegu wybielania zębów, a następnie na sam zabieg.
 5. W przypadku niezakwalifikowania zwycięzcy do zabiegu, istnieje możliwość oddania nagrody osobie wskazanej przez zwycięzcę.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://altomclinic.pl/konkurs-jesienna-fotografia/ oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków regulaminu traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
 5. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana nie może mieć wpływu na przebieg konkursu.